แนะ 8 วิธีเซฟหู เนื่องในวันการได้ยินโลก

คนไทยมีปัญหาการได้ยินกว่า 2.7 ล้านคน เทียบเท่าคนในโคราช คาดปี 68 จะพบมากถึง 1 ใน 10 คน เหตุอยู่ในสิ่งแวดล้อมเสียงดังขึ้น ทั้งที่ทำงาน สถานบันเทิง คอนเสิร์ต โรงหนัง ปาร์ตี้ ใช้หูฟัง แนะ 8 วิธีช่วยเซฟหูจากการได้ยินเสียงดังและนาน ศ.พญ.เสาวรส ภทรภักดิ์ ประธานราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แห่งประเทศไทย แถลงข่าวโครงการ Wrold Hearing Day – วันการได้ยินโลก

ว่า ทั่วโลกมีประชากรที่มีปัญหาการได้ยินราว 360 ล้านคน ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า วัยรุ่นและวัยทำงานมีความเสี่ยงต่อภัยจากเสียงมากขึ้นจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันราว 1,000 ล้านคน สำหรับประเทศไทย ปัจจุบันคนไทยมีปัญหาการได้ยินประมาณ 2.7 ล้านคน หรือเทียบเท่ากับจำนวนประชากรจังหวัดนครราชสีมา หากไม่ได้รับการป้องกันหรือแก้ไข ภายในปี 2568 คาดว่าคนไทยทุก 10 คนจะเจอปัญหาการได้ยิน 1 คน ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลต่อการสูญเสียการได้ยิน เนื่องจากการใช้ชีวิตในปัจจุบันอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดังมากขึ้น เช่น สถานที่ทำงาน สถานบันเทิง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ งานปาร์ตี้ต่างๆ หรืองานคอนเสิร์ต รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ต้องเสียบหูฟัง เช่น โทรศัพท์มือถือ หรือการเชื่อมต่อบลูธูท ปัญหาการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดังแบ่งเป็น 1.การสูญเสียการได้ยินแบบชั่วคราว มักพบมีเสียงในหูร่วมด้วย ระยะฟื้นตัวไม่เกิน 24 ชั่วโมง หากสัมผัสเสียงดังเป็นเวลานาน อาจเกิดการสูญเสียการได้ยินแบบถาวรได้ 2.การสูญเสียแบบถาวร พบมีการสูญเสียเซลล์ขน และการเสื่อมสลายของเส้นประสาท แบ่งเป็นการสูญเสียการได้ยินจากเสียงดัง อาจเกิดจากการได้ยินเสียงดังๆ เป็นระยะเวลานาน หรือการได้รับเสียงดังมากๆ ในระยะเวลาอันสั้น เช่น เสียงระเบิด เสียงปืน เป็นต้น ทำให้เกิดการสูญเสียการได้ยินแบบเฉียบพลัน อาจมีอาการปวด เยื่อแก้วหูทะลุร่วมด้วย. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth
No Comments


You can leave the first : )