#คิดถึงพ่อ(ไม่เศร้า)เราทำดี

การระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9แล้วให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดี สืบทอดพระราชปณิธาน ดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีที่จะช่วยคลายความเศร้าสร้างขวัญและกำลังใจ ความหวังและความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

นาวาอากาศตรี นายแพทย์บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เมื่อคนเราเจอกับความสูญเสียจะเกิดปฏิกิริยาที่หลากหลาย บางคนอาจตกใจ บางคนรับไม่ได้ รู้สึกเศร้า ไม่อยากรับรู้ความจริงและความโศกเศร้าอาจจะรู้สึกมากขึ้นในช่วงเวลาสำคัญ เช่น ครบรอบ100วัน หรือครบรอบปี ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาอย่างไรก็ตาม หากตั้งสติได้ แล้วเปลี่ยนความเศร้านั้นมาเป็นความพยายามในการพัฒนาตัวเอง และทำความดี ย่อมช่วยให้แข็งแกร่งขึ้น เก่งขึ้นแต่ถ้าปล่อยให้ความเศร้านั้นกลืนกินเป็นระยะเวลายาวนานย่อมเกิดปัญหาสุขภาพจิตตามมาได้ ทั้งนี้ โดยทั่วไป ความโศกเศร้าของผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจะลดลงตามกาลเวลาโดยจะเศร้าโศก เสียใจ ร้องห่ม ร้องไห้ เครียดมาก ในช่วง1-2สัปดาห์แรก ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ แล้วจะค่อยดีขึ้นเอง ในช่วง6-8สัปดาห์ แต่หากยังมีอาการโศกเศร้ายาวนานถึง3เดือน ถือว่าเป็นผู้ที่ปรับตัวผิดปกติ
การระลึกถึงคุณงามความดีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9แล้วให้คำมั่นสัญญาที่จะทำความดี สืบทอดพระราชปณิธาน ดำเนินตามรอยพระองค์ท่านอย่างจริงจัง ถือเป็นการแปลงความโศกเศร้าเป็นพลังทำความดีที่จะช่วยคลายความเศร้าสร้างขวัญและกำลังใจ ความหวังและความเข้มแข็งทางใจให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เพราะการทำความดีจะทำให้เรามีจิตใจที่ผ่องใส และมีความสุขเราทุกคนสามารถทำได้ โดย นำพระบรมราโชวาท พระราชดำรัส หรือ บทเพลงพระราชนิพนธ์ มาเป็นหลักธรรมในการดำเนินชีวิตร่วมสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งสิ่งที่พระองค์ทำให้พวกเรามาตลอดชีวิต เพราะความสุขของพระองค์ คือ อยากเห็นคนไทยมีความสุข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth
No Comments


You can leave the first : )